Influence of subsoiling and fertilization on growth of apple and pear trees replanted after apple orchard
 
More details
Hide details
1
Department of Pomology, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 949-961
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the influence of subsoiling and fertilization levels on the growth of apple and pear trees replanted on a liquidated 28-year-old orchard. The reaction of both types of fruit trees to replanting was compared. It was found, based on 4-year research, that pear trees reacted more positively than apple trees, both to replantation on an apple orchard and applied experimentad activities, including nitrogen fertilization and subsoiling. After changing the tree type (pears after apples) and in environmental conditions in which the experiment was carried out, using subsoiling instead of recultivating the whole area tuned out to be sufficient for ensuring appropriate growth of pear trees.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ głęboszowania i nawożenia na wzrost jabłoni i grusz posadzonych po zlikwidowanym sadzie jabłoniowym
jabłonie, grusze, głęboszowanie, nawożenie azotowe, wzrost drzew, choroba replantacyjna
Celem pracy było określenie wpływu różnych poziomów głęboszowania wykonanego po usunięciu starych drzew jabłoniowych (bez rekultywacji terenu) oraz nawożenia azotowego na wzrost drzew jabłoni i gruszy posadzonych po zlikwidowanym 28-letnim sadzie jabłoniowym. Porównywano reakcję obu gatunków drzew owocowych na replantację. Na podstawie 4-letnich badań stwierdzono, że grusze reagowały bardziej korzystnie niż jabłonie, zarówno na replantację po sadzie jabłoniowym, jak i na stosowane zabiegi doświadczalne, tj. głęboszowanie i nawożenie azotowe. Przy zmianie gatunku (grusze po jabłoniach) i w warunkach środowiskowych, w jakich prowadzono doświadczenie, ograniczenie się do głęboszowania zamiast rekultywacji całego terenu okazało się wystarczające dla zapewnienia odpowiedniego wzrostu drzew gruszy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top