RESEARCH PAPER
Theoretical aspects of foliar nutrition
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, University of Agriculture, Leszczyńskicgo 58, 20-068 Lublin, Poland
 
2
Department of Industrial and Medical Plant, University of Agriculture, Akadcmicka 15, 20-095 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 9-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present study deals with problems connected with theoretic aspects of foliar nutrition. The ways and mechanism of nutrient components penetration through individual layers were also discussed. Moreover, the ways of nutrient intake by the over ground plant parts were studied together with some factors influencing foliar nutrition efficiency.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Teoretyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin
dokarmianie dolistne, mechanizm przenikania, składniki pokarmowe
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące teoretycznych aspektów pozakorzeniowego dokarmiania roślin. Omówiono drogi i mechanizmy przenikania składników pokarmowych przez poszczególne warstwy blaszki liściowej. Ponadto omówiono sposoby pobierania składników pokarmowych przez nadziemne części roślin oraz niektóre czynniki mające wpływ na efektywność dokarmiania pozakorzeniowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top