The yield and quality of grain of spring wheat (Triticum aestivum L.) and hard wheat (triticum durum desf.) in dependence on agrotechnical level
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 755-763
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with spring wheat and hard wheat was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk in the years 2003-2005. It was set in the randomized blocks design with 10 m2 plots in 4 replications. The grey-brown rendzina soil, for­med from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. The experiment concerned two agrotechnical levels: minimized (nitrogen 90 kg ha-1, harrowing) and intensive (nitrogen 140 kg ha-1, harrowing, herbicides, fungicides). The grain yield of spring wheat was higher by about 22.4% than that of hard wheat. Grain of spring wheat and hard wheat had the best quality. The minimized agrotechnical level decreased the content of total protein in grain, wet gluten and sedimentation value in relation to the intensive agrotechnical level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i twardej (Triticum durum desf.) w zaleŜności od poziomu agrotechniki
pszenica zwyczajna, pszenica twarda, Plon, jakość technologiczna ziarna, poziom agrotechniki
Przedstawiono plon i wyróżniki jakości technologicznej ziarna pszenicy zwyczajnej (forma jara) i pszenicy twardej (forma jara) w zależności od poziomu agrotechniki. Wykazano, że pszenica zwyczajna (odmiana Opatka) plonowała o 22,4% wyżej niż pszenica twarda (linia LGR 896/23). Intensywny poziom agrotechniki (nawożenie azotem 140 kg∙ha-1, chemiczna ochrona roślin przed agrofagami) zwiększał w obu gatunkach pszenicy zawartość białka i glutenu w ziarnie, wskaźnik sedymentacji Zeleny`ego oraz dodatkowo w pszenicy zwyczajnej gęstość i wyrównanie ziarna, a także liczbę opadania, w stosunku do poziomu zminimalizowanego (nawożenie azotem 90 kg∙ha-1, bronowanie zasiewów).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top