Influence of spring wheat sowing density and agrotechnical level on structure of weed infestation of the crop canopy
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka str. 13 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 779-785
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Quantity-quality relationships of spring wheat canopy infestation by weeds in dependence on sowing density (300, 400 and 500 kernels m-2) and on two levels of agrotechnical measures were presented in the paper. The crop was cultivated on lessive soil developed from loess. Weeds were essentially limited by the increase of sowing density from 300 to 500 kernels per m-2 as well as by intensify of agrotechnical measures (increase of NPK, and use of herbicides, retardants, fungicides and insecticides). Galinsoga parviflora, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Equisetum arvense and Cirsium arvense dominated in the crop canopy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ gęstości wysiewu oraz poziomu agrotechniki pszenicy jarej na strukturę zachwaszczenia jej łanu
pszenica jara, norma wysiewu, poziom agrotechniki, zachwaszczenie łanu
W pracy przedstawiono stosunki ilościowo-jakościowe zachwaszczenia łanu pszenicy jarej, uprawianej na glebie płowej wytworzonej z lessu oraz w warunkach trzech norm wysiewu (300, 400 i 500 ziarn na 1 m2) i dwóch poziomów agrotechniki. Dowiedziono, że zwiększenie normy wysiewu z 300 do 500 ziarn na 1 m2 oraz uintensywnienie agrotechniki (zwiększone NPK, herbicydy, retardanty, fungicydy i insektycydy) ograniczały zachwaszczenie łanu pszenicy jarej. Dominującymi gatunkami chwastów w zasiewach pszenicy jarej były: Galinsoga parviflora, Echinochloa crus-galli, Chenopodium album, Equisetum arvense i Cirsium arvense.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top