The effect of methods of plantation establishment on the growth and development of artichoke (Cynara scolymus L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, Agricultural University, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(3), 745-753
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a field experiment four methods of artichoke plantation establishment were compared: seeds sowing, seeds sowing and after that covering with ground-covers, transplants planting, transplants from multiplates planting. Two row spacings were used: 50 x 60 cm and 40 x 60 cm. Plants obtained from multiplates were characterized by intensive growth rate and the greatest number of leaves per plant. That variant of the experiment produced also the highest yields of herb containing the highest amount of active substances. Transplants planting caused a decrease of quality parameters and yields of artichoke herb. Higher yields of raw material, with high chlorogenic acid and flavonoids content, were obtained on plots with direct sowing of seeds. Additional 6-week covering with ground-covers accelerated seedling emergence, initial growth of plants and, as a result, similar as in the object with transplants from multiplates yields of raw material. Dense row spacing (40 x 60 cm) resulted in an increase of herb yields, but at the same time decreased active ingredients content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu zakładania plantacji na wzrost i rozwój karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)
karczoch zwyczajny, Cynara scolymus L, sposób zakładania plantacji, rozstawa rzędów, plony
W doświadczeniu polowym porównywano cztery sposoby zakładania plantacji karczocha zwyczajnego: bezpośredni wysiew nasion do gruntu, wysiew nasion wprost do gruntu z przykryciem agrowłókniną, z rozsady produkowanej w tunelu foliowym, z rozsady produkowanej w tunelu foliowym z wysiewu nasion do tac wielokomórkowych. Dla każdego sposobu zakładania plantacji zastosowano dwie rozstawy ro­ślin: 50 x 60 cm i 40 x 60 cm. Rośliny otrzymywane z rozsady z palet wielokomórkowych charakteryzowały się najszybszym tempem wzrostu i największą liczbą liści. W omawianym obiekcie otrzymano największe plony ziela karczocha zawierające największą ilość substancji czynnych. Wysadzanie rozsady tzw. „rwanej” spowodowało obniżenie parametrów jakościowych i plonu ziela. Nieco większe plony ziela, charakteryzujące się wysoką zawartością flawonoidów i kwasu chlorogenowego otrzymano podczas punktowego siewu nasion wprost do gruntu. Dodatkowe sześciotygodniowe przykrycie zasiewów agrowłókniną przyczyniło się do przyspieszenia wschodów i początkowego rozwoju roślin, a w konsekwencji do osiągnięcia plonów podobnych jak w obiekcie z rozsadą wyprodukowaną w paletach. Zastosowanie gęstej rozstawy rzędów 40 x 60 cm zwiększało plon ziela lecz obniżało w nim zawartość substancji czynnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top