RESEARCH PAPER
Laser biostymulation as complementary factor of spring wheat agrotechnics
 
More details
Hide details
1
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 39-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of research concerning of different laser radiation doses influence to 5 spring wheat genotypes (Igna, Ismcna, Jota, Omega, Sigma). The field experiments were conducted using randomized blocks method by two years period at Swojec near Wroclaw. In the conducted experiment were estimated of morphological characters decisive about corn yield: plant height, general and productive tillering, length of car, number spikletes in car and car density, number and weight grain per plant, number and weight grain per car and 1000 grain weight. The results of the experiment were analysed statistically. It was found that laser radiation can have influenced on yield structure characters of spring wheat cultivars. Laser biostimulation can be employed as complementary and assistance operation to wheat agrotechnics.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biostymulacja laserowa jako czynnik uzupełniający agrotechnikę pszenicy jarej
laser, pszenica jara, struktura plonu
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zróżnicowanych dawek promieniowania laserowego na 5 genotypów pszenicy jarej (Igna, Ismena, Jota, Omega i Sigma). Doświadczenia polowe założone metodą bloków losowanych prowadzono w okresie dwuletnim w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec k/Wrocławia. Oceniano cechy morfologiczne decydujące o plonie rośliny zbożowej: wysokość roślin, krzewistość ogólną i produktywną, długość kłosa, liczbę kłosków w kłosie i zbitość kłosa, liczbę i masę ziarna z rośliny, liczbę i masę ziarna z kłosa oraz masę l 000 ziaren. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że promieniowanie lasera może wpływać na cechy struktury plonu u odmian pszenicy jarej, a tym samym może być stosowane jako zabieg wspomagający i uzupełniający agrotechnikę pszenicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top