RESEARCH PAPER
Laser radiation as physical factor stimulative of seeds sowing value
 
More details
Hide details
1
Deepartment of Plant Breeding and Seed Production, Agricultural University, Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-28
 
 
Acta Agroph. 2001, (58), 71-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was determination of laser biostimulation on spring wheat seeds two cultivars ­- Banti and Henika stored from 4 and 5 years. Laboratory twofactorial experiment was founded in three replication. Differented doses of laser radiation were application. Germinative energy and germinative capacity were evaluated. Leaves, coleoptile and roots lengths were measured. The results were analysed statistically. Significant influence of laser radiation increasing germinative energy and germinative capacity of two cultivars. Significant increasing of coleoptile leaves and roots lengths in both cultivars were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Promienie lasera jako czynnik fizyczny stymulujący wartość użytkową nasion
laser, pszenica jara, szybkość i zdolność kiełkowania, cechy siewek
Celem pracy było określenie wpływu biostymulacji laserowej na nasiona pszenicy jarej odmian Banti i Henika pochodzących odpowiednio z 5 i 4 lat zbioru. Doświadczenie laboratoryjne dwuczynnikowe założono metodą serii niezależnych w trzech powtórzeniach. Zastosowano zróżnicowane dawki światła lasera. Dokonano pomiarów szybkości i zdolności kiełkowania (%). Określano długość nadziemnej części siewki, koleoptyla i korzeni zarodkowych. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Naświetlanie spowodowało podwyższenie energii i zdolności kiełkowania u obu odmian. Obserwowano także istotne podwyższenie długości nadziemnej części siewki, koleoptyla i korzonków u badanych odmian.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top