The technological factor in automatic meteorological stations
 
More details
Hide details
1
Department of Forest Protection and Forest Climatology, Faculty of Forestry, Agricultural University Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
 
2
Department of Meteorology and Hydrology, Institute of Environmental Development and Protection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Plac Grunwaldzki 24, 71-353 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(1), 49-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations relating to the utilization of resistor sensors in synchronic measurements of air temperature. The data come from an experimental field located in the Forest Division of Wisła, Beskid Śląski Mts. The analysis comprised the valuation of a few elements. The first of them concerned the control and conversion efficiency of the microcontroller set. The second concerned the values of dynamic errors in different types of measuring equipments. The last one concerned the investigation of the dependence of automatic and manual temperature measurements. The results of this study showed the dominant role of temperature measurements precision, fulfilled the time constant of thermometer and testing period. It is possible to reduce the error resulting from the different thermal inertia of the electric and fluid thermometers below value of 0.02oC. The occurrence probability of dynamic errors in the whole range of air temperature is 1. The differences between the liquid and electric thermometer indications resulting from different thermal inertia were 0.018oC on average in stagnation and 0.25oC in quick changing air temperature conditions. The change of measurement method of air temperature from manual to automatic does not need to break the homogeneity of climatologic series.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynnik technologiczny w automatycznych stacjach meteorologicznych
automatyczna stacja meteorologiczna, temperatura powietrza, błąd dynamiczny, termorezystor
W pracy przedstawiono wyniki oceny zastosowania inteligentnych układów mikroprocesorowych tzw. mikrokontrolerów w pomiarach synchronicznych temperatury powietrza na powierzchni doświadczalnej szkółki leśnej Karpackiego Banku Genów w miejscowości Wyrchczadeczka w Beskidzie Śląskim. Analizie poddano sprawność układu sterowania i przetwarzania mikrokontrolera nadzorującego pracę metalowego rezystancyjnego czujnika termometrycznego. Wartości uzyskane z pomiarów automatycznych porównano z wynikami uzyskanymi metodą manualną przy użyciu termometru cieczowego. Przeprowadzone badania miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy zmiana metody pomiaru temperatury powietrza musi pociągać za sobą zerwanie jednorodności ciągu klimatologicznego?
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top