The mechanical resistance measurement of raspberry fruit in creeping test
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 707-713
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents measurement equipment for field testing of the mechanical resistance of raspberry fruit in mass to uniaxle static loading. The measurements were executed in a glass cylinder with a diameter of about 95 mm, on 100 fruit loaded with a piston of the weight of 5 N. The portable digital recorder stores the results describing the processes of creep time and dislocation. The tests of apparatus and methodological investigations were executed on raspberry fruit of different maturity stages. It was found that measurements can be executed within about 10 seconds and that they permit comparison of the speed of deformation and speed of change of the volumetric density of a layer of raspberries. The suitability of this method was confirmed for pressure range up to 7kPa and the results obtained can be extrapolated up to the range of 20 minutes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pomiar odporności mechanicznej owoców maliny w teście pełzania
owoce maliny, odporność mechaniczna, test pełzania, aparatura
W pracy opisano stanowisko do określania w warunkach polowych odporności mechanicznej owoców maliny. Pomiary wykonuje się w szklanym cylindrze o średnicy 95 mm na 100 owocach obciążonych tłokiem o ciężarze 5 N. Przenośny, cyfrowy rejestrator gromadzi wyniki opisujące procesy pełzania – czas i przemieszczenie. Wykonano testy aparatury i badania metodyczne na owocach maliny o zróżnicowanej dojrzałości. Stwierdzono, że pomiar można wykonać w ciągu około 10 sekund i umożliwi on porównywanie szybkości odkształcania i szybkości zmian gęstości objętościowej warstwy malin. Przydatność metody potwierdzono w warunkach obciążeń do 7 kPa, a wyniki ocen można ekstrapolować do 20 minut.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top