Effects of irrigation of berry plants
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production and Irrigation, Agricultural University, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 437-442
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiments were conducted with strawberry in 2000-2001, with highbush blueberry and raspberry in 2002-2003, on sandy soil of a good-rye-complex. The influence of drip irrigation was tested on the background of various doses of nitrogen (0, 60, 120, 180 kg N ha-1 applied for highbush blueberry); (0, 60, 120 180 kg N ha-1); and NPK at 0, 1NPK (20 + 40 + 50 kg ha-1), 2 NPK applied for strawberry. Drip irrigation significantly increased the yield of highbush blueberry, by 117%, of raspberry – by 43%, and of strawberry – by 15%. The best effect of fertilization was achieved at 120 kg N for raspberry, for highbush blueberry at 180 kg N ha-1, and for strawberry at 110 kg N ha-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efekty nawadniania roślin jagodowych
borówka wysoka, malina, truskawka, nawożenie mineralne, nawadnianie kroplowe
Badania polowe z truskawką wykonano w latach 2000-2001, natomiast z borówką i maliną w 2002-2003, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Oceniano wpływ nawadniania kroplowego i dawek azotu: 0, 60, 120 i 180 kg N•ha-1 (borówka wysoka); 0, 60 i 120 kgN•ha-1 (malina) oraz dawek NPK: 0NPK, 1NPK (20 + 40 + 50 kg•ha-1) i 2NPK (truskawka). Nawadnianie kroplowe zwiększyło istotnie plony roślin jagodowych, borówki wysokiej o 5,62 t•ha-1 (117%), maliny o 6,19 t•ha-1 (43%) i truskawki o 4,3 t•ha-1 (15%). Optymalnym nawożeniem okazało się dla: maliny 120 kg N•ha-1, borówki wysokiej 180 kg N•ha-1, a truskawki 110 kg NPK•ha-1 (20 + 40 + 50 kg•ha-1).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top