Influence of drip irrigation and nitrogen fertilizer on chemical composition of fruits and leaves of raspberries
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production and Irrigation, Pomerania University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 771-779
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field experiment was carried out in the years 2002-2004 on a sandy soil. The effect of drip irrigation and nitrogen fertilization on chemical composition of fruits and leaves of raspberry was studied. Supplemental irrigation significantly decreased the content of total and nitrate nitrogen in the leaves and only nitrate nitrogen in the fruits of raspberry. Irrigation increased the content of P, K, Ca, Mg, Fe in the leaves and K and Fe in the fruits. Nitrogen fertilizer (120 kg N ha-1) significantly increased the content of the total and nitrate nitrogen and potassium in both the fruits and leaves, and phosphorus only in the fruits, however decreased the content of P, Ca, Mg and Zn in the fruits.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na skład chemiczny owoców i liści maliny
malina, nawadnianie kroplowe, nawożenie azotem, skład chemiczny owoców i liści malin
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej. Określano wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na skład chemiczny owoców i liści malin. Nawadnianie istotnie obniżało zawartość azotu ogólnego i azotanowego w liściach, a w owocach tylko formy azotanowej, natomiast zwiększyło ilość fosforu potasu, wapnia, magnezu i żelaza w liściach oraz potasu i żelaza w owocach. Nawożenie azotem (120 kg N×ha-1) istotnie zwiększyło ilość azotu ogólnego i azotanowego oraz potasu w owocach i liściach oraz fosforu tylko w owocach, natomiast obniżało zawartość P, Ca, Mg i Zn w liściach.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top