Changes of chemical properties of sandy soil induced by drip irrigation and nitrogen fertilization on raspberry
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Production and Irrigation, West Pomeranian University of Technology ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
Institute for Land Reclamation and Grassland Farming ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 177-185
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment was conducted in 2002-2004 on sandy soil, considered a good rye complex. The aim of the study was to determine the effect of drip irrigation and nitrogen fertilization on the chemical composition of the 0-25 cm soil layer. The studies concerned the soil reaction, content of available P, K, Mg, Ca, C-organic, N-total and N-NO3, N-NH4. Both irrigation and nitrogen fertilization modified the content of elements in soil. Drip irrigation increased the soil acidity, content of organic C, Mg, N-NO3 and decreased the content of total-N, N-NH4, P, K and Ca. However, nitrogen fertilization (120 kg.N-1) increased the content of all forms of nitrogen (N total, N-NO3, N-NH4), P, Ca, Mg and decreased the content of C-organic and K in the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany właściwości chemicznych gleby lekkiej pod wpływem nawadniania kroplowego i nawożenia azotem maliny
malina, nawadnianie kroplowe, nawożenie azotem, skład chemiczny gleby
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego. Celem badań było określenie wpływu nawadniania kroplowego i nawożenia azotem na skład chemiczny gleby w warstwie 0-25 cm. Badania dotyczyły odczynu gleby, zawartości przyswajalnych form P, K, Mg, Ca, C-organicznego, N-ogólnego, N-NO3, N-NH4. Zarówno nawadnianie jaki nawożenia azotem wpływały na zawartość pierwiastków. Nawadnianie kroplowe zwiększało kwasowość, zawartość C-organicznego, Mg i N-NO3, oraz obniżało zawartość azotu ogólnego i amonowego, fosforu, potasu, wapnia. Natomiast nawożenie azotem (120 kg×N-1) spowodowało wzrost zawartości N-ogólnego, N-NO3, N-NH4, P, Ca, Mg i zmniejszenia ilości C-organicznego i K oraz pH w glebie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top