The influence of water layer depth on the loess soil detachability by rainfall
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 255-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment using rainfall simulator on the silt loam soil was conducted. The soil detachability by rainfall under three intensities (17.7, 32.5 and 66.4 mm h-1) depending on ponding depth was studied. Critical depth of water h0 increased to values 5.3, 6.5 and 7.7 mm with increasing rainfall intensity respectively. Increase of mass of suspended soil was constant to critical value h0, while after crossing h0 was on the declined suddenly. Calculated value of loess soil detachability by rainfall amount to 0.439 g mm-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ głębokości warstwy wody na zdolność odrywania cząstek gleby lessowej przez krople deszczu
erozja rozbryzgowa, rozbryzg gleby, spływ powierzchniowy, gleba lessowa
Doświadczenie z użyciem symulatora deszczu prowadzono na glebie płowej wytworzonej z lessu. Zbadano zdolność odrywania cząstek glebowych przez krople opadu przy trzech intensywnościach (17,7, 32,5 i 66,4 mmh-1) w zależności od głębokości wody stagnującej na powierzchni gleby. Wraz ze wzrostem intensywności opadu zwiększała się krytyczna głębokość wody h0, która wyniosła odpowiednio 5,3, 6,5 oraz 7,7 mm. Do krytycznej wartości h0 przyrost masy zawiesiny glebowej był stały, zaś po jej przekroczeniu gwałtownie zanikał. Obliczona wartość podatności na odrywanie czą-stek badanej gleby lessowej przez krople deszczu wyniosła 0,439 gmm-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top