Milling value of spelt wheat and wheat grain
 
More details
Hide details
1
Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 263-273
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was estimation on milling properties of spelt grain variety Schwabenkorn and some wheat varieties: Figura, Ostka Strzelecka, Smuga, Tonacja and Wydma. The grain came from a ecological crop production from a field experimental conducted in the years 2007-2009 at the Experimental Station Osiny, belonging to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Puławy. The grain of spelt were the smaller selectness, uniformity, hardness and glassiness to compare grains wheat varieties. Total flour yield of the grain of spelt and wheat was comparison. Significantly difference was on yield from break and reduction flour. Energy expenditure for milling the grain of spelt was significantly smaller to the energy quantity for milling wheat grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości przemiałowe ziarna orkiszu i pszenicy zwyczajnej
orkisz, pszenica zwyczajna, jakość ziarna, właściwości przemiałowe
Celem pracy była ocena właściwości przemiałowych ziarna orkiszu odmiany Schwabenkorn oraz wybranych ozimych odmian pszenicy zwyczajnej: Figura, Ostka Strzelecka, Smuga, Tonacja i Wydma. Ziarno pochodziło z uprawy ekologicznej z doświadczenia przeprowadzonego w latach 2007-2009 w Stacji Doświadczalnej Osiny, należącej do IUNG-PIB w Puławach. Ziarno orkiszu cechowało się mniejszą celnością i wyrównaniem oraz mniejszą twardością i szklistością bielma niż ziarno badanych odmian pszenicy zwyczajnej. Wydajności mąki uzyskanej z przemiału ziarna orkiszu i pszenicy zwyczajnej były porównywalne, znaczące różnice wystąpiły w ilości mąki z pasaży śrutowych i wymiałowych. Nakłady energetyczne na przemiał ziarna orkiszu były istotnie niższe, w porównaniu z ilością energii zużywanej podczas przemiału ziarna pszenicy zwyczajnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top