The evaluation of apple skin colour after storage
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 501-507
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigation on fruit’s skin of 6 apple varieties during shelf-live. The authors used to estimated colour the LAB system describing colour with hue, saturation and brightness values. The statistic analysis of variance was used to estimate the relationship between measure optical parameters and the changeability factor. The linear model was used to describe the variability of apple physical properties during shelf-live. This model can be useful to estimate the physical state of fruit and to predict the save periods of apple shelf-live for study varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena barwy skórki jabłek różnych odmian po przechowywaniu
jabłka, barwa skórki, przechowywanie
W pracy określono zmiany barwy skórki owoców 6 zimowych odmian jabłoni w trakcie "wtórnego przechowywania". Do oceny wybarwienia została zastosowana metoda kolory-metryczna pozwalająca na pomiar składowej jaskrawości i składowych chromatyczności w układzie L*a*b*. Analiza uzyskanych wyników wykazała zależności pomiędzy wyznaczonymi parametrami optycznymi, a czynnikami będącymi źródłem zmienności. Zaproponowany model prostej regresji opisu barwy skórki jabłek po przechowywaniu w warunkach symulujących obrót detaliczny umożliwił prognozowanie stanu owoców.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top