Purification of diffusion juice with ultrafiltration ceramic membrane
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Storage and Technology, University of Agriculture ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 491–500
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present study was to determine the usefulness of a FAIRLEY 0.2 mm ceramic membrane for diffusion juice purification. Filtration was carried out with: distilled water, sucrose solution of 15% concentration, diffusion juice from sugar factory and diffusion juice obtained under laboratory conditions. It was found that 15% sucrose solution had by ca. 35% smaller filtrate flux than water, under the same conditions. Purity of juices after ultrafiltration did not depend on process temperature. Juice elimination efficiency and filtration efficiency depend on diffusion juice quality. Filtration of diffusion juice with a 0.2 mm ceramic membrane resulted in an elimination efficiency similar to that of classical method. It seems that, in the future, filtration may replace, partly or totally, the classical purification of juice, which however still requires much research.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oczyszczanie soku dyfuzyjnego za pomocą ultrafiltracyjnej membrany ceramicznej
sok dyfuzyjny, ultrafiltracja, membrana ceramiczna, efekt oczyszczania
Celem badań było określenie przydatności ceramicznej membrany FAIREY 0,2 mm do oczyszczania soku dyfuzyjnego. Filtracji poddano: wodę destylowaną, roztwór sacha-rozy o stężeniu 15%, sok dyfuzyjny z cukrowni oraz sok dyfuzyjny otrzymany w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że 15% roztwór sacharozy odznaczał się o około 35% mniejszym strumieniem filtratu niż woda, w tych samych warunkach filtracji.Czystość soków po ultrafiltracji nie zależała od temperatury procesu. Efekt oczyszczania soku i wydajność filtracji zależały od jakości soku dyfuzyjnego. Filtracja za pomocą membrany ceramicznej 0,2 mm, pozwoliła na uzyskanie podobnego efektu oczyszczania soku dyfuzyjnego, co metoda klasyczna. Wydaje się, że ultrafiltracja może w przyszłości zastąpić, częściowo lub całkowicie, klasyczne oczyszczanie soku, wymaga to jednak jeszcze wielu badań.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125