The effect of environmental conditions on starch content in the tubers of medium-early potato cultivars
 
More details
Hide details
1
Department of Quantitative Methods and Spatial Management, University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
2
Department of Agrometeorology and Agricultural Engineering, University of Natural Sciences and Humanities ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
3
VCU Assessment Department, The Research Centre for Cultivar Testing 63-022 Słupia Wielka
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 279-289
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work is based on measurements of starch content in tubers of medium early edible potato cultivars, taken in 2010-2013. The data were recorded by six COBORU (Research Centre for Cultivar Testing) stations located in various regions of Poland. Variance analysis was conducted following a three-way cross-classified model with one observation within the sub-class. A significant effect of locations, study years and cultivars on starch content was confirmed. Also, years x locations interaction and locations x cultivars interaction were found to be significant. The highest starch content was determined in tubers harvested in Uhnin and the lowest in Słupia. Moreover, the most starch was accumulated in 2013, significantly less in 2012 and the least in 2010. At most stations, over the growing season in 2012 and 2013, precipitation was lower compared with 2010-2011. Accumulation of starch was the highest for cv. Gawin and Tajfun. Frezja accumulated as much starch as Ametyst, the content being the lowest for Satina.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach odmian ziemniaka średnio wczesnego
suma opadów, temperatura powietrza, zawartość skrobi, odmiana, sezon wegetacji
W pracy wykorzystano dane  z lat 2010-2013 dotyczące zawartości skrobi w bulwach średnio wczesnych odmian ziemniaka jadalnego. Dane pochodziły z sześciu stacji COBORU położonych w różnych rejonach Polski. Wykonano analizę wariancji zgodnie z modelem trzyczynnikowej klasyfikacji krzyżowej z jedną obserwacją w podklasie. Wykazano istotny wpływ miejscowości, lat badań oraz odmian na zawartość skrobi. Istotna okazała się również interakcja lat i miejscowości oraz interakcja miejscowości i odmian. Niezależnie od odmiany najwyższą zawartością skrobi charakteryzowały się bulwy ziemniaka zbierane w Uhninie, a najniższą w Słupi. Najwięcej skrobi zgromadziły bulwy w 2013 roku, istotnie mniej w 2012, a najmniej w roku 2010. Lata 2012-2013 w większości stacji charakteryzowały się niższymi sumami opadów okresu wegetacyjnego w porównaniu do lat 2010-2011. Najwięcej skrobi zgromadziły odmiany Gawin oraz Tajfun. Odmiana Finezja charakteryzowała się taką samą skrobiowością jak odmiana Cekin. Porównywalne pod względem zawartości skrobi były również odmiany Stasia i Ametyst, a najmniejszą  zawartością skrobi charakteryzowała się odmiana Satina.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top