The effect of afforestation of post-arable soils with scots pine (Pinus sylvestris L.) on their enzymatic activity
 
More details
Hide details
1
Department of Agrotechnology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 497-507
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study from 2006-2009, the aim of which was to determine the influence of changing weather conditions in the years of the study and of fertilisation with the biomass of undersown catch crop on the content of harmful substances in the tubers of potato cultivated in the integrated and organic production systems. Two factors were examined: I. Undersown catch crop fertilisation: control (without undersown catch crop fertilisation), farmyard manure, Persian clover, Persian clover + Westerwold ryegrass, Westerwold ryegrass, Persian clover – mulch, Persian clover + Westerwold ryegrass – mulch, Westerwold ryegrass – mulch. II. Production system: integrated and organic. Edible potato was cultivated directly after the undersown catch crop. During the harvest of potato tubers, samples were taken to determine the content of nitrates (V) and glycoalkaloids. The lowest content of harmful substances was recorded in potato tubers harvested in 2007 and 2009, i.e. in years with a favourable distribution of precipitation and temperature. The lowest content of nitrates (V) was characteristic of potato tubers fertilised with Persian clover and the mixture of Persian clover with Westerwold ryegrass, irrespective of the form of their application in both production system, and of glycoalkaloids – of potato tubers fertilised with Persian clover in the form of mulch in the integrated production system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków pogodowych i wsiewek międzyplonowych na zawartość substancji szkodliwych w bulwach ziemniaka uprawianego w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji
suma opadów, temperatura powietrza, ziemniak, zawartość azotanów (V), zawartość glikoalkaloidów, system produkcji, nawożenie wsiewką międzyplonową
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2006-2009, mające na celu przeanalizowanie wpływu zmiennych warunków pogodowych w latach badań i nawożenia biomasą wsiewki międzyplonowej na zawartość substancji szkodliwych w bulwach ziemniaka uprawianego w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. Badano dwa czynniki. I. Nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, koniczyna perska, koniczyna perska + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka, koniczyna perska – mulcz, koniczyna perska + życica westerwoldzka – mulcz, życica westerwoldzka – mulcz. II. Systemy produkcji: integrowany i ekologiczny. Bezpośrednio po zastosowaniu wsiewek międzyplonowych uprawiano ziemniak jadalny. Podczas zbioru bulw ziemniaka pobrano ich próby do oznaczenia zawartości: azotanów (V) i glikoalkaloidów. Najniższą zawartość substancji szkodliwych odnotowano w bulwach ziemniaka zebranego w latach 2007 i 2009, o korzystnym rozkładzie opadów i temperatur. Najniższą zawartością azotanów (V) charakteryzowały się bulwy ziemniaka nawożonego koniczyną perską oraz mieszanką koniczyny perskiej z życicą westerwoldzką, niezależnie od formy ich stosowania w obu systemach produkcji, a glikoalkaloidów bulwy ziemniaka nawożonego koniczyną perską w formie mulczu w integrowanym systemie produkcji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top