The determination of chemical composition of rapeseed cake
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie ul. B. Prusa14, 08-110 Siedlce
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 323–332
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of chemical analyses of rapeseed cake. In collected samples the content of dry mass, crude ash, fat, total nitrogen, and gross metabolic energy, as well as content of 26 elements (macro- and microelements and selected trace elements, also heavy metals) were determined. Received results of researches were processed statistically. It was found that rapeseed cake is a rich source of nitrogen, macro- and microelements which are useful in plant fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie składu chemicznego makuchu rzepakowego
makuch rzepakowy, skład elementarny, białko ogólne, włókno surowe, tłuszcz surowy, energia metaboliczna brutto
Przedstawiono wyniki badań składu chemicznego makuchu rzepakowego. W pobranych próbkach materiału roślinnego oznaczono zawartość suchej masy, popiołu surowego, zawartość tłuszczu, zawartość azotu ogólnego oraz energii metabolicznej brutto, a także zawartość 26 pierwiastków (makro- i mikroelementy oraz wybrane pierwiastki śladowe, w tym metale ciężkie). Uzyskane dane opracowano statystycznie. Stwierdzono, że makuch rzepakowy jest bogatym źródłem azotu oraz makro- i mikroelementów przydatnych w nawożeniu roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125