The amount and chemical composition of ash obtained from biomass of energy crops
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition Department, Academy of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 909-914
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Among the energy crops, most frequently used at present is the biomass of Miscanthus grass, Sida and willow. The content of raw ash obtained from 1 ton of biomass of the above plants reached, in kgs, 52.5; 59.5 and 31.5, respectively, and that of ash proper – 14.7; 16 and 17, respectively. Assuming the content of ash of particular energy crops as 100%, in the ash of Miscanthus the content of macroelements was 91.9%, including 38.6% of Ca and 33% of K, that of microelements 4.871%, including 3.126% of aluminium, and the content of and heavy metals 0.556%, including 0.375% of zinc; in the ash of Sida the content of macroelements was 89.5%, including 66.3% of calcium and 11.1% of potassium, that of microelements 1.054% including 0.5% of aluminium and 0.412% of iron, and the content of heavy metals 0.267%, including 0.1% of zinc; in the ash of willow – the content of macroelements was 90.8%, including 40.4% of potassium and 32.3% of calcium, that of heavy metals was 1.483%, including 1.342% of zinc, and the content of microelements and others was 2.663%, including 1.288% of aluminium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych
rośliny energetyczne, popiół, skład chemiczny
Spośród roślin energetycznych najczęściej wykorzystywana jest biomasa miskanta chinskiego, ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej. Zawartość popiołu surowego uzyskiwana z 1 tony biomasy w/w roślin wynosiła odpowiednio w kg: 52,5; 59,5 i 31,5, a popiołu właściwego 14,7; 16 i 17 kg. Przyjmując zawartość popiołu właściwego poszczególnych roślin energetycznych za 100% w popiele miskanta zawartość makroelementów wynosiła 91,9%, w tym wapnia 38,6% i potasu 33,0%, mikroelementów 4,871%, w tym glinu 3,126%, metali ciężkich – 0,556% w tym cynku 0,375%; w popiele ślazowca – 89,5% makroelementów, w tym wapnia 66,3% i potasu 11,1%, mikroelementów 1,054% w tym glinu 0,5% i żelaza 0,412%, metali ciężkich 0,267% w tym cynku 0,1%; w popiele wierzby krzewiastej: 90,8% makroelementów, w tym potasu 40,4% i wapnia 32,3%, mikroelementów 2,663% w tym glinu 1,288%, metali ciężkich 1,483% w tym cynku 1,342%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top