The amount and chemical composition of ash obtained from biomass of energy crops
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition Department, Academy of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 909–914
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Among the energy crops, most frequently used at present is the biomass of Miscanthus grass, Sida and willow. The content of raw ash obtained from 1 ton of biomass of the above plants reached, in kgs, 52.5; 59.5 and 31.5, respectively, and that of ash proper – 14.7; 16 and 17, respectively. Assuming the content of ash of particular energy crops as 100%, in the ash of Miscanthus the content of macroelements was 91.9%, including 38.6% of Ca and 33% of K, that of microelements 4.871%, including 3.126% of aluminium, and the content of and heavy metals 0.556%, including 0.375% of zinc; in the ash of Sida the content of macroelements was 89.5%, including 66.3% of calcium and 11.1% of potassium, that of microelements 1.054% including 0.5% of aluminium and 0.412% of iron, and the content of heavy metals 0.267%, including 0.1% of zinc; in the ash of willow – the content of macroelements was 90.8%, including 40.4% of potassium and 32.3% of calcium, that of heavy metals was 1.483%, including 1.342% of zinc, and the content of microelements and others was 2.663%, including 1.288% of aluminium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych
rośliny energetyczne, popiół, skład chemiczny
Spośród roślin energetycznych najczęściej wykorzystywana jest biomasa miskanta chinskiego, ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej. Zawartość popiołu surowego uzyskiwana z 1 tony biomasy w/w roślin wynosiła odpowiednio w kg: 52,5; 59,5 i 31,5, a popiołu właściwego 14,7; 16 i 17 kg. Przyjmując zawartość popiołu właściwego poszczególnych roślin energetycznych za 100% w popiele miskanta zawartość makroelementów wynosiła 91,9%, w tym wapnia 38,6% i potasu 33,0%, mikroelementów 4,871%, w tym glinu 3,126%, metali ciężkich – 0,556% w tym cynku 0,375%; w popiele ślazowca – 89,5% makroelementów, w tym wapnia 66,3% i potasu 11,1%, mikroelementów 1,054% w tym glinu 0,5% i żelaza 0,412%, metali ciężkich 0,267% w tym cynku 0,1%; w popiele wierzby krzewiastej: 90,8% makroelementów, w tym potasu 40,4% i wapnia 32,3%, mikroelementów 2,663% w tym glinu 1,288%, metali ciężkich 1,483% w tym cynku 1,342%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125