Effect of foliar calcium nitrate spray on the mineral nutrient content in leaves and fruit of ‘Elise’ apples
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization, Faculty of Horticulture, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 867-877
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was carried out in 2004-2005 in the Experimental Station near Cracow, with five year-old ‘Elise’ apple trees on M.9 rootstock. Three sprays were applied with 0,4% Ca(NO3)2 after postbloom (June-July) in each of the two years. The effect of mineral nutrient concentration in fruitlet and apple fruit at harvest was investigated. Results demonstrate that fruitlet Ca concentration was significantly higher in treated trees than in untreated ones. Lowest N/Ca and K/Ca ratios in fruit flesh tissues were reported as a result of Ca sprays. Early Ca sprays were not effective in increasing fruit Ca concentration determined at harvest.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego saletrą wapniową na zawartość składników mineralnych w liściach, zawiązkach i owocach jabłoni odmiany ‘Elise’
jabłonie, pozakorzeniowe dokarmianie, wapń, skład mineralny owoców
Badania prowadzono w latach 2004-2005 w Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej koło Krakowa. Określano wpływ wczesnych oprysków 0,4% Ca(NO3)2 na zawartość wapnia oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami mineralnymi w owocach jabłoni odmiany ‘Elise’ szczepionych na podkładce M-9. Drzewa opryskiwano 3 krotnie w odstępach 10-cio dniowych na przełomie czerwca i lipca. Badano zawartość składników mineralnych w liściach, zawiązkach i w owocach po zbiorze plonów. Wykonywane zabiegi pozakorzeniowego dokarmiania wapniem zwiększały istotnie zawartość Ca w zawiązkach jabłoni. Opryskiwania saletrą wapniową obniżały także stosunek N/Ca oraz K/Ca w owocach. Wczesne opryski Ca(NO3)2 nie powodowały natomiast istotnego wzrostu zawartości Ca w jabłkach oznaczonej w okresie zbiorów owoców.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top