RESEARCH PAPER
Practical aspects of foliar fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Industrial and Medicinal Plants, University of Agriculture, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants University of Agriculture, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-30
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 19-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a review paper there were presented practical aspects of plants foliar fertilization with macro- and microelements. Degrees of plants susceptibility to microelement deficiency, proposed dates of foliar fertilization and estimation of macro- and microelement content in the multicomponent foliar fertilizers were presented in the tables. A chapter on the combined use of agro-chemicals (mixed fertilizers with urea and a magnesium sulphate addition) and pesticides was reviewed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin
dokamli:mic dolistnc, mechanizm przenikania, składniki pokarmowe
W pracy przedstawiono praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin makro- i mikroelementami. W załączonych tabelach wykazano stopień wrażliwości poszczególnych roślin na niedobór mikroelementów, proponowane terminy stosowania nawozów dolistnych pod poszczególne uprawy oraz ocenę zawartości makro i mikroelementów w dolistnych nawozach wieloskładnikowych. Zamieszczono również rozdział dotyczący łącznego stosowania agrochemikaliów, czyli nawozów wieloskładnikowych z dodatkiem mocznika i siarczanu magnezu oraz środków ochrony roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top