Tensile properties of wheat starch film with the addition of sorbitol and albumin
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań e-mail: dnapiera@.au.poznan.pl
 
2
Department of Food Quality Management, Agricultural University ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(1), 123-133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mechanical properties of wheat starch film with different amount of additives: sorbitol as plasticizer and bovine serum albumin, were investigated in the simple extension test. The concentration of sorbitol in 2.5% filmogenic starch blend was 20 and 40% and the concentration of albumin was 0, 2 and 4%. The data were compared with those obtained for a commercial synthetic film based on polypropylene and polyester. Mechanical parameters: tensile strength, strain at break, stress in relative strain of 0.01 and 0.02, density of elastic energy accumulated at break and Young modulus were determined from the force-deformation curves for all the films studied. The best mechanical performance was observed for the starch films with sorbitol at 40% and albumin below 2%. The presence of globular denaturated protein in higher concentration makes it difficult for the polymer chains to form a strongly entangled network, responsible for high tensile strength.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mechaniczne właściwości folii skrobi z sorbitolem i albuminą poddanych jednoosiowemu rozciąganiu
film skrobiowy, sorbitol, albumina, właściwości mechaniczne, moduł Younga
Folie skrobi z sorbitolem i albuminą, otrzymane metodą kastingową z 2,5% kleiku o różnym stosunku wagowym składników poddano próbie jednoosiowego rozciągania. Krzywe rozciągania wykazały niejednorodność właściwości mechanicznych badanych folii. Folie o mniejszym stężeniu sorbitolu, tzn. 20% były zdecydowanie kruche i ulegały zerwaniu przy względnym odkształceniu nie przekraczającym 0,02. Folie skrobi z 40% udziałem wagowym sorbitolu wykazywały cechy materiału elastycznego, co przejawiało się na wykresie naprężenie-odkształcenie większym lub mniejszym odcinkiem trwałych odkształceń plastycznych. Dodatek albuminy o stężeniu 2% nie zmieniał istotnie parametrów wytrzymałościowych uplastycznionej folii skrobiowej. Moduł Younga dla tych folii był taki sam, jak w przypadku folii skrobi bez udziału białka. Przy 4% stężeniu albuminy folie skrobi traciły na elastyczności i ulegały zerwaniu przy względnym wydłużeniu 0,023. Stężenie albuminy powyżej 2% wydaje się zatem niekorzystne dla właściwości mechanicznych folii skrobi pszenicy uplastycznionej 40% udziałem sorbitolu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top