Species diversity of protozoa (Rhizopoda, Ciliata) on mosses of sphagnum genus in restoration areas of the Poleski National Park
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, Agricultural University, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 453-459
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem pracy była analiza składu gatunkowego, liczebności oraz struktury troficznej pierwotniaków zasiedlających mchy z rodzaju Sphagnum na wybranych obszarach Poleskiego Parku Narodowego poddanych w latach 90-tych zabiegom renaturalizacji. Fauna pierwotniaków charakteryzowała się znacznym bogactwem gatunkowym (od 17 gatunków na obszarze Bagna Bubnów do 26 gatunków na obszarze torfowiska Lejno). Orzęski występowały w podobnych liczebnościach, korzenionóżki natomiast wyraźnie wyższe liczebności osiągały na obszarze torfowiska Lejno. Stwierdzono również charakterystyczne proporcje między gatunkami pierwotniaków występujących w mchu. Zaledwie trzy gatunki: Colpoda steinii, Enchelyomorpha vermicularis i Cinetochilum sp. występowało w bardzo dużych ilościach; inne reprezentowane były przez pojedyncze osobniki. W zespołach pierwotniaków najwięcej występowało gatunków bakteriożernych, najmniej zaś gatunków glonożernych.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się różnorodności gatunkowej pierwotniaków (Rhizopoda, Ciliata) na mchach z rodzaju Sphagnum w renaturalizowanych obszarach Poleskiego Parku Narodowego
renaturalizacja, torfowiska, mech, korzenionóżki, orzęski
Protozoa (Rhizopoda and Ciliata) were examined on mosses of Sphagnum genus in Bubnów and Lejno peatbogs in Poleski National Park (eastern Poland). Six rhizopod taxa and twenty four ciliate taxa occurred. The biggest number, 26 taxa (6 testate amoeba and 20 ciliate) were found in Lejno peatbog, and a little less 17 species (3 and 14, respectively) in Bubnów peatbog. The greatest numbers of testate amoeba occurred in Lejno peatbog. In Bubnów peatbog the numbers of testate amoeba were slightly lower. The numbers of ciliates in the examined areas were similar. In all moss samples bacterivorous protozoan occurred in the highest numbers, while algivorous ones in the lowest.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top