RESEARCH PAPER
Gas emission from natural and anthropogenic lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland and from peatlands of the Poleski National Park
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAN, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Department of Biochemistry and Environmental Chemistry, Catholic University, Kraśnicka 102, 20-718 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 215-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comparision of gas emission from antropogenic lakes as well natural lakes and peatlands in mead east part of Poland were studied in this paper. Preliminary investigations of the emission of greenhouse gases (CH4, N2O, and CO2) performed in the area of Poleski National Park and in its wrapper comprised such objects as: anthropogenic lakes formed as a result of deformation of the land surface due to mine activity (Szczecin and Nadrybie), natural lakes of different eutrofication degree (Uściwierz weekly eutrophic, Piaseczno mezotrophic. Roztocze – eutrophic, and Moszne dystrophic) as well as peatlands surrounding the lakes Moszne, Orłowskie and Uściwierz. With the use of the technique of closed transparent chambers which were floating on the water surface of placed on the frames pressed into the soil, the air from the chambers was sampled at some lime intervals (30', 60', 90') to vacutainers, analyzed by gas chromatography, and the flux of the gases was calculated. Qualitative and quantitative evaluation of the emission of the greenhouse gases was performed in spring, summer and autumn 2001. Evaluated methane emission reached in the range from 0.4 Mg ha–1yr–1 in the lake of Piaseczno to 11.5 M Mg ha–1yr–1 in the lake of Moszne and from peatlands of the Poleski National Park was in the range 0.013-0.822 Mg ha–1yr–1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja gazów z jezior naturalnych, zbiorników antropogenicznych oraz z torfowisk Polesia Lubelskiego·
emisja gazów, gazy szklarniowe, zbiorniki antropogeniczne, jeziora, torfowiska
Porównanie emisji gazów ze zbiorników antropogennych oraz jezior i torfowisk, znajdujących się w środkowo-wschodniej części Polski było przedmiotem prezentowanej pracy. Badania emisji gazów szklarniowych (CH4,N2O,CO2). przeprowadzone na terenie Polesia Lubelskiego obejmowały: zbiorniki antropogeniczne. powstałe pod wpływem górniczych odkształceń (Szczecin i Nadrybie), jeziora o różnym stopniu eutrofizacji (Piaseczno – mezotroficzne, Uściwierz – słabo eutroficzne, Rotcze – eutroficzne, Moszne – dystroficzne) oraz torfowiska znajdujące się w pobliżu jeziora Mosznc, Orłowskie oraz Uściwierz. Przy użyciu pływających bądź ustawionych na stalowych podstawach przeźroczystych kloszy, pobierano w odstępach czasowych (30'. 60', 90') gazy do odpowietrzonych wakuteinerów, które poddawano analizie chromatograficznej, co pozwalało na jakościową i ilościową ocenę emitowanych gazów z powierzchni jezior i torfowisk. Wstępnie oszacowano emisję metanu z badanych zbiorników, jezior oraz pobliskich torfowisk w wybranych okresach wiosny. lata i jesieni 2001 roku. Oszacowana emisja metanu, która zawierała się w przedziale od ok. 0.4 Mg ha–1rok–1 jezioro Piaseczno) do 11,5 Mg ha–1rok–1 (jezioro Moszne), natomiast na torfowiskach wynosiła 0,013-0,822 Mg ha–1rok–1 .
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top