RESEARCH PAPER
Formation of quality and quantity structure of periphytic ciliates in depression reservoirs in Lublin Polesie Region
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthiobiology, University or Agriculture, Akademicka 13 str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 181-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The periphytic Ciliata were analysed from May to Novrmber in two reservoirs – Nadrybie and Szczecin (Lublin Polesie). The Ciliate abudance, species composition and seasonal changes were analysed in littoral zone. Altogether 39 species of Ciliata were determined. In reservoir Szczecin – 30 or ciliate taxa, in reservoir Nadrybie – 29 of ciliate taxa. In two reservoirs Cyrtophorida, Sculicociliatida, Peritrichida, Prostomatidt and Pleurostomatida were dominant. The highest mean density and biomass or ciliates was noted in reservoir Nadrybie. The bacterivores and algivores species were dominant in these reservoirs. The highest numbers of bacterivores species were noted in autumn. The group of feeding on mixed food, cornivores and histophagus taxa were higher in autumn too. The appearance of algae-consuming species was distinctly seasonal and were highest in spring and summer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się struktury jakościowej i ilościowej orzęsków peryfitonowych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim
zbiorniki zapadliskowe, orzęski, peryfiton, Polesie Lubelskie
Badania orzęsków peryfitonowych prowadzono od maja do listopada 2000 roku, w dwóch zbiornikach zapadliskowych Nadrybie i Szczecin położonych na Polesiu Lubelskim. Analizowano strukturę jakościową i ilościową orzęsków (Ciliata) oraz sezonową dynamikę zmian zespołu. Łącznie stwierdzono 39 taksonów orzęsków. W zbiorniku Szczecin – 30 taksonów, w zbiorniku Nadrybie – 29 taksonów. Dziewiętnaście taksonów było wspólnych dla tych zbiorników. W peryfitonie dominowały głównie: Cyrtophorida. Scuticoeiliatida, Peritrichida, Prostomatida i Pleurostomatida. Najwyższe wartości zagęszczenia i biomasy orzęsków notowano w zbiorniku Nadrybie. W całym okresie badań w peryfitonie dominowały orzęski bakteriożerne i glonożerne. Wzrost liczebności orzęsków korzystających z pokarmu bakteryjnego następował głównie w okresie wiosenno-jesiennym. Jesienią częściej pojawiały się taksony wszystkożerne, drapieżne i histofagiczne. Orzęski glonożerne zwiększały swoją liczebność w okresie wiosny i lata.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top