Degree of maintenance of wet habitat in the Kozłowiecki Landscape Park and the occurring community of click-beetle (Coleoptera: Elateridae)
 
More details
Hide details
1
Department of Zoology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 461–465
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the present study groups of click-beetle of wet habitats in the Kozłowiecki Landscape Park were examined. The research was carried out in the following plant communities: alder communities, wet meadow, and low peat lands. Adult forms were collected with use of the entomological net and umbrella. 11 species of click-beetle were found. The most numerously collected were: Dalopius marginatus, Actenicerus siaelandicus, Agrypnus murinus and Athous subfuscus. The investigated communities had a low participation of hygrophilous species. Ecological and zoogeographical analysis has also been done.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stopień zachowania biotopów wilgotnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego a zasiedlająca je fauna sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae)
Polska południowo-wschodnia, biotopy wilgotne, Kozłowiecki Park Krajobrazowy, sprężykowate
W pracy badano zgrupowania sprężykowatych częściowo zasiedlających wilgotne zbiorowiska Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Były to zbiorowiska: olsowe, wilgotnych łąk i torfowisk niskich. Postacie dorosłe Elateridae zbierano za pomocą czerpaka i parasola entomologicznego. Ogółem złowiono 11 gatunków tych owadów. Najliczniej występowały: Dalopius marginatus, Actenicerus siaelandicus, Agrypnus murinus i Athous subfuscus. Badane zbiorowiska cechowały się małym udziałem gatunków higrofilnych. Dokonano również analizy ekologicznej i zoogeograficznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125