RESEARCH PAPER
Seasonal changes of periphyton communities in shallow littoral zone in Lake Uściwierz (Lublin Polesie Region)
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthiobiology, University of Agriculture, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 173-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Seasonal changes in periphitic ciliates density and species composition were analised in eutrophic Lake Uściwierz (Lublin Polesie). 54 taxa of ciliates were found in Lake Uściwierz. In periphyton communities dominated: Cyrtophorida, Pleurostomatida, Prostomatida, Peritrichida i Heterotrichida. The abudance of ciliates community were seasonal changeability. The highest mean density of ciliates was noted in spring and autumn, lowest in summer. In spring dominated Cyrtophorida (Chilodonella uncinata), Pleurostamatida (Lilonotus lamella and Litonotus sp.) and Peritrichida (Vorticella convallaria-Komplex, Carchesium polypinum), in summer Scuticociliatida (including Cinelochilum margaritaceum), and in autumn omnivorous Prostomatida (Coleps hirtus) and cornivorous or histophagus Pleurostomatida (Litonotus lamella), Gymnoslomatida (Dileptys margaritifer, Lacrymaria olor) and Hymenostomatida (Frontonia leucas and Lembadion sp.).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sezonowa dynamika zmian zespołów peryfitonowych płytkiego litoralu jeziora Uściwierz (Polesie Lubelskie)
peryfiton, orzęski, jezioro, litoral, Polesie Lubelskie
Celem pracy było określenie sezonowej dynamiki zmian struktury jakościowej i ilościowej orzęsków peryfitonowych w eutroficznym jeziorze Uściwierz położonym na Polesiu Lubelskim. Łącznie stwierdzono występowanie 54 taksonów orzęsków (Ciliata). W peryfitonie dominowały głównie: Cyrlophorida. Pleurostomatida, Prostomatida, Peritrichida i Heterotrichida. Liczebność orzęsków wykazywała wyraźną sezonową dynamikę zmian. Najwyższe wartości zagęszczenia orzęsków notowano wiosną i jesienią, nieco niższe latem. Wiosną dominowały Cyrtophorida (Chilodonella uncinata). Pleurostomatida (Litonotus lamella i Litonotus sp.) i Peritrichida (Vorticella convallaria – Komplex, Carchesium polypinum), latem Scuticociliatida (głównie Cinetochilum margaritaceum), zaś jesienią wszystkożerne Prostomatida (Coleps hirtus) i drapieżne lub histofagiczne Pleurostomatida (Litonotus lamella) , Gymnostomatida (Dileptys margaritifer, Lacrymaria olor) i Hymenostomatida (Frontonin leucas i Lembadion sp.).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top