Sesonal changes of heavy metals concentrations in water of lakes in Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyology, University of Agriculture, Akademicka 13 str., 20-934 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 377-384
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concentration of Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Fe and Pb have been determined in water of three lakes - mesotrophic Lake Piaseczno, the eutrophic Lake Uściwierz and Lake Łukie. The amount of heavy metals in water was dependent from lake and season. Less important role in the concentrations of heavy metals in water played places of sampling.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sezonowe zmiany zawartości metali ciężkich w wodach wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
metale ciężkie, jeziora, woda
W latach 1998-1999 prowadzono badania nad zawartością metali ciężkich w wodach trzech jezior: Uściwierz, Piaseczno i Łukie. Próby pobierano cztery razy w roku: wiosna, latem, jesienią i zima. Wody do analiz pobierano w każdym jeziorze z pięciu stanowisk: wśród trzcin, wśród roślin zanurzonych (z powierzchni i z nad dna), oraz z pelagialu (z powierzchni i znad dna) W warunkach laboratoryjnych oznaczono zawartosć Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb metoda spektrofotometrii adsorpcji atomowej (ASA). Różnice w zawartosci żelaza i manganu w wodzie wynikały przede wszystkim z charakteru jezior i otaczających je zlewni. Zawartość kadmu, ołowiu i miedzi w wodach badanych jezior zależała przede wszystkim od terminu pobrania prób.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top