Enzymatic activity in coastal soils of Piaseczno, Łukie and Moszne lakes
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, Leszczyńskiego str. 7, 20-069 Lublin
 
2
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, University of Agriculture, Akademicka str. 13 20-033 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 369-375
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goal of this paper was to establish the activity of dehydrogenase, phosphatase, urease and protease in three lakes: Piaseczno, Łukie and Moszne, all located in the Łęczna-Włodawa lake district. Clear differences were established in enzymatic activity in light soil (Haplic Podzol), at farmed fields in Piaseczno region and wetlands (Piaseczno, Łukie and Moszne lakes). The increased activity of researched enzymes is directly connected with greater content of organic coal and biogenic elements, also with greater sorption of wetlands. The highest enzymatic activity was established in the soil of Piaseczno Lake, the lowest in the Moszne Lake soil. The low level of enzymatic activity in the Moszne Lake soil is connected with the content of humus acides, and as a result its high acidity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność enzymatyczna w glebach strefy przybrzeżnej jezior Piaseczno, Łukie i Moszne
gleby przybrzeżne, jeziora, aktywność enzymatyczna
Celem niniejszej pracy było określenie aktywności dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy w glebach strefy przybrzeżnej trzech jezior: Piaseczno, Łukie i Moszne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Do badań wytypowano obiekty glebowe odmienne zarówno pod względem genezy, jak i sposobu użytkowania. Stwierdzono wyraźne zróżnicowanie pomiędzy aktywnością enzymatyczną gleby lekkiej, bielicowej - Haplic Podzol (jezioro Piaseczno - przy polu uprawnym) i gleb bagiennych (jezioro Piaseczno - torfowisko, jezioro Łukie i jezioro Moszne). Kilkakrotnie większa aktywność badanych enzymów w glebach bagiennych w porównaniu z glebą bielicową wiązała się z wielokrotnie większą zawartością węgla organicznego i pierwiastków biogennych, a także kilkakrotnie wyższą pojemnościa sorpcyjną gleb bagiennych. W obrębie gleb bagiennych największą aktywnością enzymatyczną cechowała się gleba jeziora Piaseczno, najmniejsza zaś gleba jeziora Moszne. Osłabienie aktywności enzymów w glebie jeziora Moszne miało związek z zakwaszeniem środowiska w wyniku powstawania dużej ilości kwasów humusowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top