Shaping of rotifers (Rotatoria) density and biomass in six shallow lakes of Łęczna-Włodawa Lakeland
 
More details
Hide details
1
Department of Hydrobiology and Ichthyobiology, University of Agriculture, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin, Poland
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 385–393
 
KEYWORDS
ABSTRACT
. Studies on planktonic rotifers were conducted in July and October 2002 and in May, July and October 2003 in six lakes situated on the area of Łęczna-Włodawa Lakeland (Kleszczów, Rotcze, Długie, Sumin, Głębokie Uścimowskie and Syczyńskie). Generally in all studied lakes 34 rotifers taxa were found. The highest species number was noted in Lake Rotcze – 19, while the lowest in Lake Syczyńskie – 14 species. Mean rotifers density in the whole studied period ranged from 419 ind. dm-3 in Lake Długie to 3270 ind. dm-3 in Lake Syczyńskie. The biomass of planktonic rotifers was different in particular lakes and changed from 247.8 μg dm-3 in Lake Długie to 3271.2 μg dm-3 in Lake Głębokie Uścimowskie. Among roitifers species dominated: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Conochilus uniformis, Keratella quadrata, Kellicotia longispina and Asplanchna priodonta.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się liczebności i biomasy wrotków (Rotatoria) w sześciu płytkich jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
jeziora, wrotki planktonowe, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Badania wrotków planktonowych (Rotatoria)prowadzono w lipcu i sierpniu 2000 roku, oraz w maju, lipcu i październiku 2002 roku w sześciu jeziorach: Kleszczów, Rotcze, Długie, Sumin, Głębokie i Syczyńskie położonych na Pojezierzu Łeczyńsko-Włodawskim. Ogółem stwierdzono 34 gatunki wrotków, w tym w j. Rotcze 19 gatunków, w j. Kleszczów 17 gatunków, w j. Długie 16 gatunków, w j. Sumin i Głębokie po 15 gatunków i w j. Syczyńskie 14 gatunków. Średnia liczebność wrotków w całym okresie badań wahała się od 419 osobn.×dm-3 w j. Długim do 3270 osobn.×dm-3 w j. Syczyńskim. Biomasa wrotków planktonowych również była zróżnicowana i wynosiła od 247,8 mg×dm-3 w j. Długim do 3271,2 mg×dm-3 w j. Głębokim. W badanych jeziorach dominowały: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Conochilus unifornis, Keratella quadrata, Kellicottia longispina i Asplanchna priodonta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125