Leaf area index (LAI) of winter triticale depending on plant density and NPK fer-tilization
 
More details
Hide details
1
Department of Cereal Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(2), 373-382
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Microplot experiments with triticale Woltario variety were conducted in the years 1999-2002. Different levels of fertilization: 160, 260 and 360 kg NPK and different plant densities: 100, 200 and 300 plants m-2 were taken into consideration. During vegetation period the LAI index was evaluated and finally grain yield was determined. The biggest grain yield was obtained under density of 200 plants m-2 and fertilization level of 260 kg NPK. Optimal LAI index for Woltario variety in shooting stage seems to be 3.29 up to 3.94 in heading stage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wskaźnik pokrycia liściowego (LAI) pszenżyta ozimego w zależności od jego obsady i nawożenia NPK
wskaźnik pokrycia liściowego (LAI), NPK, plon ziarna, pszenżyto ozime
W latach 1999-2002 przeprowadzono badania mikropoletkowe z odmianą pszenżyta ozimego Woltario. Uwzględniono poziomy nawożenia: 160, 260 i 360 kg NPK na ha oraz obsadę roślin 100, 200, 300 szt na m2. W okresie wegetacji określono wskaźnik LAI oraz plon ziarna. Istotnie najwyższy plon ziarna stwierdzono przy obsadzie roślin 200 szt×m-2 i nawożeniu 260 kg NPK na ha. Optymalny wskaźnik LAI odmiany Woltario wynosił w fazie strzelania w źdźbło – 3,29, a w fazie kłoszenia 3,94.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top