RESEARCH PAPER
Investigations on the possibility of the use of municipal sew age sludge with an addition of different components for production of composts
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Shaping of Environment and Agriculture, Academy of Agriculture ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-04
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 217-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the investigations conducted was to determine the usefulness of composts made from municipal sewage sludge enriched with different components. Seven composts of the following compositions expressed in dry matter were prepared: compost from sewage sludge (100 %), compost from sewage sludge (70%) and municipal green wastes (30%), compost from sewage sludge (70%) and straw (30%), compost from sewage sludge (70%), municipal green wastes (15%) and straw (15%), compost from sewage sludge (70%), municipal green wastes (20%) and mineral coal ash (10%), compost from sewage sludge (70%), municipal green wastes (10%), straw (10%), and mineral coal ash (10%). The composts were decomposed for 7 months. The concentration of heavy metals was within a norm when measured both at the beginning and the end of the decomposition of the composts. After 7-month decomposition of the composts, pH, the contents of dry matter, and the ammonium and nitrate forms of nitrogen increased, whereas the content of the total form of nitrogen decreased. All the composts had low concentrations of potassium relative to nitrogen and phosphorous. When intended for fertilization of plants, mineral fertilizers containing potassium should be supplementary incorporated in to the soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania nad możliwością wykorzystania komunalnego osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów do produkcji kompostów
osady ściekowe, komposty, przydatność nawozowa
Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności nawozowej kompostów z komunalnego osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. Realizując cel badań sporządzono 7 kompostów o następujących składach rzeczowych w przeliczeniu na suchą masę: kompost z osadu ściekowego (100%), kompost z osadu ściekowego (70%) i odpadów zieleni miejskiej (30%), kompost z osadu ściekowego (70%) i słomy (30%), kompost z osadu ściekowego (70%), odpadów zieleni miejskiej (15%) i słomy (15%), kompost z osadu ściekowego (70%), odpadów zieleni miejskiej (20%) i popiołu z węgla kamiennego (10%), kompost z osadu ściekowego (70%), słomy (20%) i popiołu z węgla kamiennego (10%), kompost z osadu ściekowego (70%), odpadów zieleni miejskiej (10%), słomy (10%) i popiołu z węgla kamiennego (10%). Komposty zarówno na początku, jak i po 7 miesiącach rozkładu w stosach kompostowych nie budziły zastrzeżeń pod względem koncentracji metali ciężkich. Po 7 miesiącach rozkładu w kompostach nastąpił wzrost pH, zawartości suchej masy oraz formy amonowej i azotanowej azotu, a obniżyła się zawartość formy ogólnej azotu zwłaszcza w kompostach z 15, 20 i 30% udziałem słomy. Wszystkie komposty charakteryzowały się niską zawartością potasu w stosunku do azotu i fosforu. Przeznaczając je do nawożenia roślin należy dodatkowo do gleby wprowadzić potas w formie nawozów mineralnych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top