Effect of liming and sulphur fertilization on the growth and yielding of spring forms of wheat and rape. Part I. Spring wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Akademicka str. 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 617-622
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the pot experiment the range and direction of the changes in growth and yielding of spring wheat under conditions of liming and sulphur fertilization were analysed. The lowest rate of growth was observed in the objects where neither liming nor sulphur fertilization were applied. The dose and form of the liming fertilizer together with the sulphur dose have significantly affected the increase in the yields. The highest rate was achieved in case of applying the dolomite and higher dose of sulphur. Besides the achived results mean, that sodium sulphate has optimal influence on the yields of wheat cropped in the phase of tillering and flowering. Respectively, the elementary sulphur turned out have the most beneficial impact on the straw yields in case of plants fertilized with dolomite.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na wzrost, rozwój i plonowanie jarych form pszenicy i rzepaku. Cz. I. Pszenica jara
wapnowanie, siarka, pszenica jara, rozwój, plonowanie
W doświadczeniach wazonowych przeanalizowano zakres i kierunek zmian we wzroście i plonowaniu pszenicy jarej w warunkach stosowania wapnowania i nawożenia siarką. Najsłabszym wzrostem i rozwojem charakteryzowała się pszenica z obiektów nie wapnowanych i nie nawożonych siarką. Dawka i forma nawozu odkwaszającego oraz dawka siarki istotnie wpłynęły na wzrost plonów roślin. Wzrost ten był najwyższy w przypadku zastosowania dolomitu i wyższej dawki siarki. Uzyskane dane wskazują również, że siarczan sodu oddziaływał korzystniej na plony pszenicy zbieranej w fazie krzewienia i kwitnienia, a siarka elementarna na plony słomy w przypadku roślin z serii z dolomitem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top