Effect of liming and sulphur fertilization on the growth and yielding of spring forms of wheat and rape. Part II. Spring rape
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Akademicka str. 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(89 - 4), 661-666
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The pot experiments were aimed at assessing the influence of liming (CaCO3, CaCO3+MgCO3) and sulphur fertilization (Na2SO4, elementary S) on growth and yielding of the spring rape. The results show that the best effect was observed in the objects limed with dolomite and fertilized with a higher dose of sulphur. The dose and form of the liming fertilizer together with the sulphur dose have brought about a significant increase in the rape yields. The applied factors have also increased the yields of rape seeds. The results prove, that acid soil reaction accompanied by insufficient amount of available forms of sulphur and magnesium limit the growth of generative organs of this plant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na wzrost, rozwój i plonowanie jarych form pszenicy i rzepaku. Cz. II. Rzepak jary
wapnowanie, siarka, rzepak jary, rozwój, plonowanie
W doświadczeniach wazonowych oceniono wpływ wapnowania (CaCO3, CaCO3+MgCO3) i nawożenia siarką (Na2SO4, Selementarna) na wzrost, rozwój i plonowanie rzepaku jarego. Wyniki badań wskazują, że najlepszy wzrost i rozwój roślin wystąpił w obiektach wapnowanych dolomitem i nawożonych wyższą dawką siarki. Dawka i forma nawozu odkwaszającego oraz dawka siarki istotnie wpłynęły na wzrost plonów rzepaku. Zastosowane czynniki doświadczalne zwiększyły w największym stopniu plony nasion rzepaku. Wyniki badań wskazują zatem, że kwaśny odczyn gleby oraz brak dostatecznej ilości przyswajalnych form siarki i magnezu w środowisku ogranicza przede wszystkim rozwój generatywnych organów tej rośliny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top