Rapeseed quantity and quality losses influenced by harvest time
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20- 290 Lublin 27
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 205-211
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rapeseed is a plant which makes number of difficulties in combine harvesting. This is caused by rapid changes of maturity of canopy at the end of maturing. The following paper presents changes of quantity and quality losses of rapeseed according to various harvest time. Early harvesting had negative influence on seed technological value, however late harvesting resulted in considerable increase of quantity losses caused both by shattering and harvester. Therefore the estimation of proper harvest time is the most important meter and it determines yield as well as value of the row material for oil produce.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku powodowane terminem zbioru
rzepak, nasiona, terminy zbioru, straty ilościowe, jakość nasion
Rzepak jest rośliną, która stwarza szereg trudności podczas mechanicznego zbioru. Wynika to z szybkiej zmiany dojrzałości łanu pod koniec procesu dojrzewania. Praca przedstawia zmiany strat ilościowych i jakościowych nasion w zależności od zróżnicowanych terminów zbioru. Przyspieszony zbiór wpływa niekorzystnie na wartość technologiczną nasion, natomiast zbiór opóźniony na znaczne zwiększenie strat ilościowych powodowanych zarówno samoosypywaniem, jak i pracą kombajnu. Sprawia to, że określenie właściwego terminu sprzętu jest dla rzepaku bardzo istotne, decyduje bowiem uzyskanym plonie i jego wartości jako surowca dla przemysłu tłuszczowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top