Mechanical damage of rapeseed during post-harvest processing
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
School of Engineering and Economics, ul. A. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 195-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Weather anomalies as well as breeding advances caused growing of spring varieties in Poland. Spring varieties are more popular from year to year. At the same time the same machines and their regulations as in case of winter varieties are used during harvesting and postaharvest handling. Therefore there is a need to study physical properties of spring rapeseed in oreder to avoid quality losses during harvesting and postharvest handling. The paper characterises quality features of rapeseed from harvesting to storage. Moreover the influence of moisture content on spring rapeseed strength is described. It was stated that the most negative influence on physical state of seeds had combine harvesting. The Moisture content significantly influenced seed strength - resistance to external compression loads decreased with the increase of the moisture content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki
rzepak, uszkodzenia mechaniczne, obróbka rozbiorowa
Anomalie pogodowe oraz postęp w hodowli nowych odmian spowodował pojawienie się w uprawie w Polsce jarych odmian rzepaku. Odmiany te z roku na rok stają się bardziej popularne. Jednocześnie przy zbiorze i obróbce pozbiorowej stosowane są maszyny i urządzenia oraz ich regulacje identyczne jak w przypadku rzepaku ozimego. Stąd też istnieje potrzeba poznania właściwości fizycznych nasion rzepaku odmian jarych w celu uniknięcia strat jakościowych podczas zbioru i obróbki pozbiorowej. Niniejsza praca prezentuje kształtowanie się cech jakościowych nasion rzepaku w kolejnych operacjach procesu ich obróbki pozbiorowej. Ponadto opisana została zależność wytrzymałości od wilgotności nasion odmian jarych. Stwierdzono, że najbardziej negatywny wpływ na stan fizyczny nasion rzepaku miał zbiór kombajnowy. Wilgotność w istotny sposób wpływa na wytrzymałość nasion rzepaku - wraz z jej wzrostem maleje odporność nasion na obciążenia ściskające.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top