Resistance of bulk rapeseed to airflow
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 645-650
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents results of air measurement in the rapeseed layer stored in pressure chambers simulating an industrial grain silo. The survey was conducted on spring rapeseed of the Star cultivars at two humidity levels of 6% and 11% and under pressure of 300 kPa. The results showed an increase in the airflow resistance of the seed layer tested with the time of storage. After 50 days of storage, the airflow resistance in the seed layer at 11% humidity was several times higher than in the seed layer at 6% humidity. It was concluded that the main reason for the change in the airflow resistance was deformation of the stored seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku
nasiona rzepaku, odkształcenie, naprężenie, opór przepływu
Badano opór przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku. Nasiona przechowywano w komorach ciśnieniowych (300 kPa) symulujących silosy przemysłowe. Do badań wykorzystano nasiona rzepaku jarego odmiany Star o wilgotności 6 i 11%. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem czasu przechowywania rośnie opór przepływu. Po 50 dniach przechowywania opór przepływu dla nasion o wilgotności 11% był dwukrotnie większy niż dla nasion o wilgotności 6%. Za główną przyczynę wzrostu oporów przepływu uznano trwałą deformację nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top