Rapeseed and mustardseed coat removal with a disc hulling machine
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Engineering and Natural Resources, University of Warmia and Mazury, ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 585–594
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents selected results of tests performed on rapeseeds and mustardseeds whose coats were removed using the hulling machine. Dehulling process description was based on tests performed with the hulling disk at the inclination angle of the blade working surface of 45o. A disc impact area with seeds was defined and calculated. The analysis of dehulled seeds was based on macroscopic photographs. An analysis was made of the damage to fruit-seed coat and seeds after impact with hulling disk.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Usuwanie okrywy owocowo-nasiennej z nasion gorczycy i rzepaku na obłuskiwaczu tarczowym
obłuskiwanie, nasiono rzepaku, nasiono gorczycy, tarcza, obłuskiwacz
W pracy opisano zjawiska towarzyszące usuwaniu okrywy owocowo-nasien-nej z nasion gorczycy i rzepaku w obłuskiwaczu tarczowym. Opis procesu obłuskiwania oparto na przeprowadzonych doświadczeniach dla tarczy wyposażonej w łopatki nachylone pod kątem 45o. Określono obszar kontaktu nasion z tarczą oraz obliczono jego powierzchnię. Na podstawie zdjęć makroskopowych próbek obłuskanych nasion przeprowadzono analizę uszkodzeń okrywy nasiennej i nasion powstających po kontakcie z łopatką tarczy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125