RAPD method in examinations of hybrids of triticale and Aegilops juvenalis (Thell.) Eig
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 591-602
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was estimation of genetic similarity in triticale hybrids using the RAPD method and identification of the wild species DNA in the triticale background. PCR was performed using 16 RAPD primers. A total number of 141 bands was obtained. Examined primers amplified between 5 (U572) and 14 (A16) DNA fragments. The average number of polymorphic product was 2.9 per primer – from 1 (for F05 and W2) to 6 (for U225). Three primers amplified 4 products identifying Aegilops juvenalis (Thell.) Eig chromatin in triticale background. The genetic similarity between the strains was estimated. The largest mean genetic similarity (0.846) to all examined genotypes was shown by Aegilops juvenalis 6x × [(Lanca × L506/79) × CZR142/79]. Mean similarity of all analysed forms was calculated at 0.791. On the basis of genetic similarity index matrix examined forms were divided into clusters by means of UPGMA method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena podobieństwa genetycznego mieszańców pszenżyta z Aegilops juvenalis (Thell.) Eig
Aegilops juvenalis (Thell.) Eig, podobieństwo genetyczne, pszenżyto, RAPD
Celem pracy była ocena podobieństwa genetycznego mieszańców pszenżyta z Aegilops juvenalis (Thell.) Eig z wykorzystaniem metody RAPD oraz identyfikacja u pszenżyta DNA dzikiego gatunku. Badania prowadzono z udziałem 16 starterów RAPD. Łącznie uzyskano 141 fragmentów DNA, z czego poszczególne startery powielały od 5 (U572) do 14 (A16) odcinków. Średnio na starter przypadało 2,9 polimorficznych produktów – od 1 (dla F09 i W2) do 6 (dla U225). Trzy startery (A16, G2, G10) powielały łącznie 4 produkty potwierdzające obecność materiału genetycznego Aegilops juvenalis (Thell.) Eig u poszczególnych form mieszańcowych. Określono podobieństwo genetyczne pomiędzy badanymi obiektami. Stwierdzono, że największe średnie podobieństwo genetyczne w stosunku do pozostałych genotypów (0,846) wykazywał ród o kombinacji Aegilops juvenalis 6x × [(Lanca × L506/79) × CZR142/79]. Średnie podobieństwo genetyczne wszystkich badanych form wynosiło 0,791. Na podstawie matrycy indeksów podobieństwa genetycznego wykonano analizę skupień metodą UPGMA.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top