Influence of freezing and osmotic dehydration in various types of osmotic solutions on chosen properties of freeze-dried strawberries
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, SGGW ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(3), 577-590
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to investigate the effect of osmotic dehydration, type of osmotic solution and freezing on chosen physical properties of freeze-dried strawberries. Analyses were made on the basis of changes in water content and water activity as well as sorption and rehydration properties. Osmotic dehydration in sucrose solution of strawberries, fresh and frozen, caused water vapour sorption decrease. Fruits after osmotic pre-treatment before freeze-drying were characterised by lower final water content after 2 hours of rehydration in comparison to fruits not subjected to osmotic dehydration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zamrażania oraz odwadniania osmotycznego surowca w różnych roztworach na wybrane właściwości liofilizowanych truskawek
truskawki, liofilizacja, odwadnianie osmotyczne, sorpcja pary wodnej, rehydracja
Celem pracy było zbadanie wpływu odwadniania osmotycznego, rodzaju substancji osmotycznej i mrożenia na wybrane właściwości fizyczne liofilizowanych truskawek. Analizę wykonano na podstawie zmian zawartości i aktywności wody oraz właściwości sorpcyjnych i rehydracyjnych. Odwadnianie osmotyczne w roztworze sacharozy truskawek świeżych i zamrożonych powoduje obniżenie adsorpcji pary wodnej przez liofilizaty. Owoce poddane obróbce wstępnej przed suszeniem sublimacyjnym charakteryzują się niższą końcową zawartością wody po rehydracji w stosunku do nieodwadnianych osmotycznie truskawek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top