Quality of grain of spring wheat cv. Koksa in different tillage systems
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 233–241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with tillage systems for spring wheat cv. Koksa was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with three replications, on plots of 24 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. Two factors were taken under consideration: tillage system (i.e., ploughing tillage or plougless tillage – only cultivator or only herbicide after harvest) and doses of nitrogen (90 or 150 kg ha-1). Ploughing tillage increased the content of total protein, wet gluten and the test weight in relation to no-tillage system. Long doses of nitrogen (150 kg ha-1) increased total protein, content of wet gluten and grain uniformity in relation to lower dose (90 kg ha-1).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa w różnych systemach uprawy roli
jakość ziarna, pszenica jara, uprawa płużna, uprawa bezpłużna
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w latach 2007-2008 w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa wysiewanej w warunkach płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli oraz dwóch poziomów nawożenia azotem (90 i 150 kgha-1). Wykazano, że lepszymi parametrmi w zakresie zawartości białka ogółem, glutenu mokrego oraz gęstości w stanie zsypnym odznaczało się ziarno zebrane w systemie uprawy płużnej i wariancie 1. systemu bezpłużnego (kultywatorowanie pożniwne i wiosenne), w stosunku do wariantu 2. systemu bezpłużnego (oprysk pożniwny herbicydem i kultywatorowanie wiosenne). Wysoka dawka azotu (150 kgha-1) istotnie zwiększała zawartość białka ogółem i glutenu mokrego w ziarnie pszenicy jarej oraz wyrównanie ziarna, w stosunku do niższej dawki azotu (90 kgha-1).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125