Quality of grain of spring wheat cv. Koksa in different tillage systems
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 233-241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment with tillage systems for spring wheat cv. Koksa was conducted at the Agricultural Experimental Station of Uhrusk. It was set up in the split-plots design with three replications, on plots of 24 m2. The grey-brown rendzina soil, formed from light loam, weak sandy, was classified in the very good rye-type soil utility complex. Two factors were taken under consideration: tillage system (i.e., ploughing tillage or plougless tillage – only cultivator or only herbicide after harvest) and doses of nitrogen (90 or 150 kg ha-1). Ploughing tillage increased the content of total protein, wet gluten and the test weight in relation to no-tillage system. Long doses of nitrogen (150 kg ha-1) increased total protein, content of wet gluten and grain uniformity in relation to lower dose (90 kg ha-1).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa w różnych systemach uprawy roli
jakość ziarna, pszenica jara, uprawa płużna, uprawa bezpłużna
W ścisłym doświadczeniu polowym prowadzonym w latach 2007-2008 w Gospodarstwie Doświadczalnym Uhrusk oceniono jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa wysiewanej w warunkach płużnego i bezpłużnego systemu uprawy roli oraz dwóch poziomów nawożenia azotem (90 i 150 kgha-1). Wykazano, że lepszymi parametrmi w zakresie zawartości białka ogółem, glutenu mokrego oraz gęstości w stanie zsypnym odznaczało się ziarno zebrane w systemie uprawy płużnej i wariancie 1. systemu bezpłużnego (kultywatorowanie pożniwne i wiosenne), w stosunku do wariantu 2. systemu bezpłużnego (oprysk pożniwny herbicydem i kultywatorowanie wiosenne). Wysoka dawka azotu (150 kgha-1) istotnie zwiększała zawartość białka ogółem i glutenu mokrego w ziarnie pszenicy jarej oraz wyrównanie ziarna, w stosunku do niższej dawki azotu (90 kgha-1).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top