Changes of some kernel quality properties of certain spring wheat varieties as influenced by various n-fertilization levels
 
More details
Hide details
1
Chair of the Plant production, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 717-723
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A research study on the influence of three N-fertilization levels on some quality properties of five spring wheat varieties were carried out in the period 1998-2000. The highest level of N-fertilization of 150 kg N ha-1 resulted in a decrease of bulk density and gluten index. The highest value of the gluten index was noted for the kernels of var. Torka. In the wettest year 1999, wheat kernels appeared to have the highest values of the index gluten and falling number out of the three varieties tested.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego
pszenica jara, nawożenia azotowe, indeks glutenu, liczba opadania
W latach 1998-2000 przeprowadzono badania wpływu trzech poziomów nawożnia azotowego na niektóre cechy jakościowe ziarna pięciu odmian pszenicy jarej. Zastosowanie 150 kg N×ha-1 wywołało obniżenie gęstości usypnej oraz wartości indeksu glutenu. Najwyższą wartością indeksu glutenu wyróżniało się ziarno Torki. W najwilgotniejszym z trzech lat badań 1999 r. ziarno pszenicy cechowało się najwyższymi wartościami indeksu glutenu i liczby opadania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top