Quality in post-harvest sugar beet crops
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 151–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate whether and how the working speed of a harvesting machine affects the crop quality of sugar beet, i.e. to what extent it influences root contamination, topping quality, root damage and root mass loss. A one factor, random distribution experiment in four repetitions was performed. A Stoll V202 two-row trailed harvester and a Holmer Terra Dos self-propelled harvester were used. Both harvester's with four speeds ranging from 4 to 8.5 km h-1 (Stoll) and from 4 to 10 km h-1 (Holmer). The results were analysed statistically. The analysis revealed that an increase in the beet harvester's working speed gives rise to a reduction of crop quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pozbiorowa jakość plonu buraka cukrowego
burak cukrowy, jakość plonu, prędkość maszyny zbierającej
Celem pracy było stwierdzenie czy i jak prędkość robocza maszyny zbie-rającej wpływa na jakość plonu buraka cukrowego. Ocenie poddano wpływ prędkości na jakość ogłowienia, udział zanieczyszczeń korzeni, uszkodzenia oraz straty plonu korzeni. Dla zrealizo-wania celu pracy przeprowadzono badania, które miały charakter eksperymentu jednoczynnikowego dla układu doświadczalnego w układzie całkowicie losowym z czterema powtórzeniami. Do badań użyto 2-rzędowego kombajnu Stoll V202 i kombajnu samojezdnego Holmer Terra Dos, które pracowały z czterema prędkościami z przedziału od 4 do 8,5 km×h-1 (Stoll) i do 10 km×h-1 (Holmer). Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Analiza wyników wykazała, że zwiększenie prędkości roboczej maszyny do zbioru buraka cukrowego pogarsza jakość zbieranego plonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125