Effect of microwave radiation on the yield and technological quality of sugar beet roots
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Cultivation, University of Agriculture, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 623-630
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Efforts to increase the yield and quality of cultivated plant materials induces the search for new methods of improving seed quality. Nowadays, pre-sowing stimulation of seeds with physical factors is applied more and more frequently. The methods are legitimate in view of the comprehensive proecological undertakings. The paper presents the results of a study on the effect of microwave radiation on the yield and the technological quality of sugar beet roots.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ promieniowania mikrofalowego na plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego
burak cukrowy, przedsiewna stymulacja nasion, promieniowanie mikrofalowe, jakość technologiczna korzeni
Dążenie do zwiększenia plonowania oraz poprawy jakości surowców roślinnych skłania do poszukiwania nowych metod ulepszania materiału siewnego. Obecnie coraz częściej stosuje się przedsiewną stymulację nasion czynnikami fizycznymi. Metody te znajdują uzasadnienie z punktu widzenia kompleksowych działań proekologicznych. W pracy przedstawiono rezultaty badań nad wpływem promieniowania mikrofalowego na plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top