Non-destructive measurements of apple firmness using friction and impact sensors
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Mechanization, University of Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
 
2
School of Engineering and Economics, ul. A. Mickiewicza 10, 39-100 Ropczyce, Poland
 
3
Department of Bio-systems and Agricultural Engineering, Oklahoma State University, USA
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(95 - 1), 161-171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Firmness is commonly used as an indicator of the state of fruit maturity and its quality. Two apple cultivars, Gloster and Idared, were investigated within 105 storage days. Friction test parameters, impact test parameters, and penetrometer firmness measurements were recorded for ten replications of each cultivar and storage time. Two impact firmness parameters were obtained from each force vs. time impact test; the impact force as the peak force (maximum force) and the end force which presents the last contact point of the pluger with the sample. Completing the friction test, the maximum force and curve slope during the initial loading were derived. Storage time and apple variety had a significant effect on both friction and impact test parameters. The changes in friction parameters with storage varied with the apple variety. Peak and end impact forces decreased with increasing storage time, up to 6.7% and 8.1% respectively. The largest changes, up to 105%, during 105 days of storage were in friction maximum force. Penetrometer firmness was more highly correlated with impact parameters than with friction test parameters.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nieniszczące pomiary jędrności jabłek przy zastosowaniu testów tarcia i uderzenia
test tarcia, test uderzenia, nieniszczące pomiary, jędrność jabłka
Jędrność jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem oceny stopnia dojrzałości i jakości jabłek. Obiektem badań były jabłka dwóch odmian, Gloster i Idared, przechowywane w chłodni przez okres 105 dni. W okresie badań wykonano testy tarcia, uderzenia i pomiary jędrności metodą tradycyjną przez wciśnięcie wgłębnika, w dziesięciu powtórzeniach dla dwu odmian w okresie zbioru. Dwa parametry oceny jędrności określono na podstawie krzywej siła - czas uzyskanej z testu uderzenia, siłę uderzenia jako tzw. pik na wykresie (siła max) i siłę końcową, która reprezentuje ostatni punkt kontaktu czujnika z materiałem. W czasie wykonywania testów tarcia mierzono siłę max i współczynnik nachylenia krzywej siły-przemieszczania. Stwierdzono istotny wpływ okresu przechowywania i odmiany na parametry testu tarcia i uderzenia. Zmiany parametrów tarcia w okresie przechowywania były istotnie zależne od odmiany. Siły uderzenia, max i końcowa wykazywały tendencję malejącą w okresie przechowywania. Zmiany tych parametrów wyniosły odpowiednio 6,7 i 8,1%. Siła tarcia charakteryzowała się największą zmiennością w okresie 105 dni przechowywania. Obniżenie wartości tej cechy wyniosło 105%. Parametry określone na podstawie testu uderzenia silniej korelowały z jędrnością określoną metodą tradycyjną, w porównaniu z parametrami testu tarcia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top