RESEARCH PAPER
Pre-sowing laser biostimulation of some tomato cultivars
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 177-181
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of investigations were estimation influence of pre-soving biostimulation on germination and seedlings morphological characters of three tomato cultivars: Paw, Promyk and Zorza. Laboratory two – factors experiment was conducted in constant temperature and moisture conditions. Germination energy and germination capacity were estimated, measurement of morphological characters: roots and first leaft was realizations. Reactions of tomato cultivars was differentiated. Effect of pre-soving laser biostimulation was depends to germination process conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przedsiewna biostymulacja nasion wybranych odmian pomidora
biostymulacja laserowa, odmiany pomidora, zdolność kiełkowania, cechy morfologiczne
Celem badań było określenie wpływu przedsiewnej biostymulacji laserowej na proces kiełkowania i cechy morfologiczne siewek trzech odmian pomidora: Paw, Promyk Zorza. Doświadczenie laboratoryjne, dwuczynnikowe zakładano w warunkach stałej wilgotności temperatury kiełkowania nasion. Oceniano energię i zdolność kiełkowania oraz wykonano pomiary cech morfologicznych – korzeni zarodkowych i nadziemnej części siewki. Reakcja badanych odmian pomidora była zróżnicowana. Efekt przedsiewnej biostymulacji laserowej trzech odmian pomidora zależał przede wszystkim od warunków w jakich przebiegał proces kiełkowania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top