Feasibility of the pre - sowing biostimulation to increase the sowing value of spring barley cultivars
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Breeding and Seed Production, University of Agriculture, ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 851-856
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present investigations evaluated the influence of a pre-sowing laser biostimulation on the sowing value and early phases of four spring barley cultivars. The study material consisted of fodder cultivars: Edgar, Rataj, Rastik and brewery cultivar Scarlett. The reaction of the spring barley cultivars observed varied. A significant increase in the seedling length of three cultivars and root length of two cultivars was observed. In the case of Scarlett and Edgar cultivars, an increase in the germination capacity after laser light application was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość zastosowania przedsiewnej biostymulacji laserowej do poprawy wartości siewnej wybranych odmian jęczmienia
odmiany jęczmienia jarego, biostymulacja laserowa, zdolność kiełkowania, cechy siewek
Prezentowane badania dotyczą oceny wpływu przedsiewnej biostymulacji laserowej na wartość siewną i wczesne fazy rozwojowe czterech odmian jęczmienia jarego. Materiał do badań stanowiły odmiany pastewne Edgar, Rataj i Rastik oraz odmiana browarna Scarlett. Reakcja odmian jęczmienia jarego na promieniowanie laserowe była zróżnicowana. Stwierdzono istotne podwyższenie długości siewki trzech odmian oraz długości korzeni dwóch odmian. Dla odmiany Scarlett i Edgar nastąpiło zwiększenie zdolności kiełkowania po zastosowaniu światła lasera.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top