RESEARCH PAPER
Influence of microwave radiation on germination capacity of flax seeds
 
More details
Hide details
1
Department ofBiophysics, Medical Academy, Spokojna 1, Lublin 20-074, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-28
 
 
Acta Agroph. 2002, (62), 63-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this wark, the results of an investigation of the influence of microwave radiation on the germination capacity of flax seeds are presented. The changes in the first count of germination capacity· and germination capacity of seeds depend on the conditions of microwave exposure. It is found that the germination of seeds and further evolution of the plants is stimulated under certain conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolność kiełkowania nasion lnu
len, promieniowanie mikrofalowe, energia i zdolność kiełkowania
W pracy badano wpływ promieniowania mikrofalowego na szybkość i zdolność kiełkowania nasion lnu. Stwierdzono, że zmiany tych parametrów zależą od częstotliwości promieniowania zastosowanego w przedsiewnej obróbce nasion oraz warunków ekspozycji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top