Profile of water activity and geometric parameters of lemon balm wastes in the aspect of their utilisation as an addition to fodders
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Food Techniques, Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok University of Technology ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 113-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the post-production wastes generated by industries acquiring herbal materials are fine-grained wastes produced during the packing of herbs. The company Herbapol Bialystok S.A. produces approx 30 tons per year of such wastes, and the most frequent way of their utilisation is their applying as an addition to farm fodders. The paper presents the results of investigations of water activity (as the critical parameter of the control of quality) in fine-grained postproduction wastes of lemon balm (Melissa officinalis) in dependence on the moisture and the particles size of the wastes, and of the morphology analysis of lemon balm particles in relation to the shape coefficients, performed with the use of stereological methods and computer image analysis. The morphology analysis of lemon balm particles comprised the following parameters:the fraction of particle area (convexity), the elongation factor, and the shape factor. The results of the investigations show that an increase of the wastes moisture from 7.60 to 15.33% causes the growth of water activity from the value of 0.341 to the level of 0.798. Increase of the particles size of the wastes from d < 0.063 mm to particle size of 0.25 mm < d < 0.5 mm (at moisture of 10.33%) causes the growth of water activity from the value of 0.562 to 0.598. To prevent the development of mould in lemon balm wastes, they should be kept in conditions guaranteeing the maintenance of moisture below 10%. The influence of  moisture and particle size of lemon balm wastes on the water activity can be described with a logarithmic function equation. Conducted microscopic observations and their analysis showed that most of the particles of lemon balm wastes (except the largest particles, with diameter d>0.5 mm) are characterised by shapes approximate to the sphere.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka aktywności wody i parametrów geometrycznych odpadów melisy w aspekcie ich wykorzystania jako dodatku do pasz
aktywność wody, odpady melisy, wilgotność, wielkość cząstki
Jednym z roślinnych odpadów poprodukcyjnych, generowanych przez zakłady pozyskujące surowce zielarskie, są drobnoziarniste odpady powstające podczas pakowania ziół. W zakładach Herbapol Białystok S.A., takich odpadów powstaje w skali roku około 30 ton, a najczęstszym sposobem ich zagospodarowania jest stosowanie jako dodatku do pasz. W pracy przedstawiono wyniki badań aktywności wody (jako krytycznego parametru kontroli jakości) drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych melisy, w zależność od wilgotności odpadów i wielkości cząstek, oraz dokonano analizy morfologii cząstek melisy pod względem współczynników kształtu, przy wykorzystaniu metod stereologicznych i komputerowej analizy obrazu. Do analizy morfologicznej cząstek odpadów melisy wykorzystano: ułamek obszaru cząstki i obszaru jego części wypukłych, współczynnik wydłużenia oraz współczynnik kształtu. Uzyskane wyniki badań pokazują, że zwiększenie wilgotności odpadów od 7,60 do 15,33% powoduje wzrost aktywności wody od wartości 0,341 do poziomu 0,798. Aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w odpadach melisy, należy przechowywać je w warunkach gwarantujących utrzymanie wilgotności mniejszej niż 10%. Zwiększenie cząstek odpadów od d < 0,063 mm do cząstek o wielkości 0,25 mm < d < 0,5 mm (przy wilgotności 10,33%) powoduje wzrost aktywności wody od wartości 0,562 do 0,598. Wpływ wilgotności i wielkości cząstki odpadów melisy na aktywność wody można opisać równaniem funkcji logarytmicznej. Przeprowadzone obserwacje mikroskopowe i ich analiza pokazały, że najwięcej cząstek opadów melisy (oprócz cząstek największych, o średnicy d > 0,5 mm) charakteryzuje się kształtem zbliżonym do kuli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top